Projekti

Predavanja o lekovitim i samoniklim jestivim biljkama

ovo je kod biografije

Kako je sve krenulo ?

Pre 5 godina sam krenuo aktivnije da izučavam prirodu i svašta sam novo saznao. Najbitnije što sam naučio, jeste, da je Bog stvorio prirodu. Toliko složeni procesi u prirodi ne mogu da budu produkt evolucije, ali, o tome će biti reči na nekom drugom mestu. Jednog dana sam otišao na predavanje o samoniklim jestivim biljkama i shvatio da mnogo više znam od onoga što je tada pričano. Nakon toga sam odlučio da bih isto tako mogao i ja da uradim. Krenuo sam da organizujem predavanja vezana za samonikle jestive i lekovite biljke. To nisu klasična predavanja gde ljudi sede i slušaju šta ja imam da kažem, hteo sam da bude malo drugačije. Uveo sam i pešačenje kao sastavni deo predavanja. Time će ljudi steći određenu kondiciju i moći će da obiđu prelepe lokalitete koje imamo u blizini.

2021. godine sam organizovao svoje prvo predavanje. Bilo je preko 50 ljudi raznih starosnih doba. Kada sam video da moj način rada privlači pažnju ljudi, nastavio sam sa time. Već 3 godine stalno organizujem predavanja u prirodi. Kroz moja predavanja je prošlo više od 2.000 ljudi, raznih starosnih doba i raznih nacija. Obišli smo mnoge lokalitete za koje ljudi nisu ni znali da postoje. Mnogi ljudi koji su pohađali predavanja su naučili mnoge korisne stvari, neki su pokrenuli biznis a neki primenili za svoje potrebe.

USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO

USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO

Autohtone sorte semena, zajednička obrada zemlje

ovo je kod biografije

Organska poljoprivreda, obuka za sticanje novih znanja

Ja sam Marko Stevanović. Rođen sam u Ostružnici 5.5.2000. godine. Osnovnu školu " Karađorđe " sam završio u Ostružnici. Završio sam srednju Elektrotehničku školu " Nikola Tesla " smer multimedija. Posle sam završio Visoku školu elektrotehnike i računastva i time stekao zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, smer automatika.

Sa svojih 17 godina sam krenuo intenzivnije da se intresujem za prirodu. Već 5 godina je aktivno izučavam i svašta sam naučio. Kroz taj period sam pokrenuo mnogobrojne akcije i projekte, o kojima će više reči biti u nastavku.

Autor sam knjige "Hrana iz prirode". Digitalna verzija koja se može preuzeti besplatno na internetu, u cilju popularizacije ishrane iz prirode i lečenje biljkama. Može da se nabavi i u štampanom stanju. Knjiga je zasnovana na jestivim i lekovitim biljkama , njihovoj upotrebi i oprezu, skrećući pažnju ukoliko je ugrožena. Knjiga sadrži 102 biljke, 83 samonikle jestive i 19 otrovnih. Poznajem preko 500 samoniklih jestivih i ljekovitih biljaka.

Organizator sam besplatnih kurseva za ishranu iz prirode, pešačenje i istoriju. U periodu od 2021. do 2022. godine, vodio sam preko 2000 ljudi, raznih starosnih doba i nacionalnosti. Kroz ove kurseve se ljudi upoznaju sa prirodom oko sebe, njenim značajem kao i posledicama nebrige. Ljudi su pored toga fizički aktivni.

Trenutno imam preko 50 intervjua, emisija, gostovanja za razne medije, kako domaće tako i za inostrane. Tu zagovaram prirodnu medicinu, sklad sa prirodom, istoriiju kao i tradicionalne vrednost.

Organizator projekta "Poljoprivreda". U periodu od 2021. do 2022. godine sam vodio kurs o poljoprivredi. Cilj je bilo da ljudi nauče osnove o organskoj poljoprivredi, starim sortama semena, prirodnoj zaštiti biljaka, zajedničkom radu kao i o uticaju štetnih sredstava po prirodu. Više desetina ljudi je prošlo obuku.

Udruženje građana Ostružnica, ciljevi i ideje

ovo je kod biografije

Udruženje građana Ostružnica, ciljevi i ideje

Udruženje smo oformili u cilju rešavanja problema u naselju Ostružnica, ali i edukaciji građana u Ostružnici i drugim delovima grada. USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO USKORO

Knjige koje sam uradio

ovo je kod biografije

Hrana iz Prirode, knjige o istoriji

Ja sam Marko Stevanović. Rođen sam u Ostružnici 5.5.2000. godine. Osnovnu školu " Karađorđe " sam završio u Ostružnici. Završio sam srednju Elektrotehničku školu " Nikola Tesla " smer multimedija. Posle sam završio Visoku školu elektrotehnike i računastva i time stekao zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, smer automatika.

Sa svojih 17 godina sam krenuo intenzivnije da se intresujem za prirodu. Već 5 godina je aktivno izučavam i svašta sam naučio. Kroz taj period sam pokrenuo mnogobrojne akcije i projekte, o kojima će više reči biti u nastavku.

Autor sam knjige "Hrana iz prirode". Digitalna verzija koja se može preuzeti od nekoliko klikova sa interneta, u cilju popularizacije ishrane iz prirode. Može da se nabavi i u štampanom stanju. Knjiga je zasnovana na jestivim i lekovitim biljkama , njihovoj upotrebi i oprezu, skrećući pažnju ukoliko je ugrožena. Knjiga sadrži 102 biljke, 83 samonikle jestive i 19 otrovnih. Poznajem preko 500 samoniklih jestivih i ljekovitih biljaka.

Organizator sam besplatnih kurseva za ishranu iz prirode, pešačenje i istoriju. U periodu od 2021. do 2022. godine, vodio sam preko 2000 ljudi, raznih starosnih doba i nacionalnosti. Kroz ove kurseve se ljudi upoznaju sa prirodom oko sebe, njenim značajem kao i posledicama nebrige. Ljudi su pored toga fizički aktivni.

Trenutno imam preko 50 intervjua, emisija, gostovanja za razne medije, kako domaće tako i za inostrane. Tu zagovaram prirodnu medicinu, sklad sa prirodom, istoriiju kao i tradicionalne vrednost.

Organizator projekta "Poljoprivreda". U periodu od 2021. do 2022. godine sam vodio kurs o poljoprivredi. Cilj je bilo da ljudi nauče osnove o organskoj poljoprivredi, starim sortama semena, prirodnoj zaštiti biljaka, zajedničkom radu kao i o uticaju štetnih sredstava po prirodu. Više desetina ljudi je prošlo obuku.

Književno veče za decu i roditelje

ovo je kod biografije

Knjiga je svima prijatelj

Ja sam Marko Stevanović. Rođen sam u Ostružnici 5.5.2000. godine. Osnovnu školu " Karađorđe " sam završio u Ostružnici. Završio sam srednju Elektrotehničku školu " Nikola Tesla " smer multimedija. Posle sam završio Visoku školu elektrotehnike i računastva i time stekao zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, smer automatika.

Sa svojih 17 godina sam krenuo intenzivnije da se intresujem za prirodu. Već 5 godina je aktivno izučavam i svašta sam naučio. Kroz taj period sam pokrenuo mnogobrojne akcije i projekte, o kojima će više reči biti u nastavku.

Autor sam knjige "Hrana iz prirode". Digitalna verzija koja se može preuzeti od nekoliko klikova sa interneta, u cilju popularizacije ishrane iz prirode. Može da se nabavi i u štampanom stanju. Knjiga je zasnovana na jestivim i lekovitim biljkama , njihovoj upotrebi i oprezu, skrećući pažnju ukoliko je ugrožena. Knjiga sadrži 102 biljke, 83 samonikle jestive i 19 otrovnih. Poznajem preko 500 samoniklih jestivih i ljekovitih biljaka.

Organizator sam besplatnih kurseva za ishranu iz prirode, pešačenje i istoriju. U periodu od 2021. do 2022. godine, vodio sam preko 2000 ljudi, raznih starosnih doba i nacionalnosti. Kroz ove kurseve se ljudi upoznaju sa prirodom oko sebe, njenim značajem kao i posledicama nebrige. Ljudi su pored toga fizički aktivni.

Trenutno imam preko 50 intervjua, emisija, gostovanja za razne medije, kako domaće tako i za inostrane. Tu zagovaram prirodnu medicinu, sklad sa prirodom, istoriiju kao i tradicionalne vrednost.

Organizator projekta "Poljoprivreda". U periodu od 2021. do 2022. godine sam vodio kurs o poljoprivredi. Cilj je bilo da ljudi nauče osnove o organskoj poljoprivredi, starim sortama semena, prirodnoj zaštiti biljaka, zajedničkom radu kao i o uticaju štetnih sredstava po prirodu. Više desetina ljudi je prošlo obuku.

Ekološka radionica za građane

ovo je kod biografije

Upoznavanje sa stvorenjima u prirodi

Ja sam Marko Stevanović. Rođen sam u Ostružnici 5.5.2000. godine. Osnovnu školu " Karađorđe " sam završio u Ostružnici. Završio sam srednju Elektrotehničku školu " Nikola Tesla " smer multimedija. Posle sam završio Visoku školu elektrotehnike i računastva i time stekao zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, smer automatika.

Sa svojih 17 godina sam krenuo intenzivnije da se intresujem za prirodu. Već 5 godina je aktivno izučavam i svašta sam naučio. Kroz taj period sam pokrenuo mnogobrojne akcije i projekte, o kojima će više reči biti u nastavku.

Autor sam knjige "Hrana iz prirode". Digitalna verzija koja se može preuzeti od nekoliko klikova sa interneta, u cilju popularizacije ishrane iz prirode. Može da se nabavi i u štampanom stanju. Knjiga je zasnovana na jestivim i lekovitim biljkama , njihovoj upotrebi i oprezu, skrećući pažnju ukoliko je ugrožena. Knjiga sadrži 102 biljke, 83 samonikle jestive i 19 otrovnih. Poznajem preko 500 samoniklih jestivih i ljekovitih biljaka.

Organizator sam besplatnih kurseva za ishranu iz prirode, pešačenje i istoriju. U periodu od 2021. do 2022. godine, vodio sam preko 2000 ljudi, raznih starosnih doba i nacionalnosti. Kroz ove kurseve se ljudi upoznaju sa prirodom oko sebe, njenim značajem kao i posledicama nebrige. Ljudi su pored toga fizički aktivni.

Trenutno imam preko 50 intervjua, emisija, gostovanja za razne medije, kako domaće tako i za inostrane. Tu zagovaram prirodnu medicinu, sklad sa prirodom, istoriiju kao i tradicionalne vrednost.

Organizator projekta "Poljoprivreda". U periodu od 2021. do 2022. godine sam vodio kurs o poljoprivredi. Cilj je bilo da ljudi nauče osnove o organskoj poljoprivredi, starim sortama semena, prirodnoj zaštiti biljaka, zajedničkom radu kao i o uticaju štetnih sredstava po prirodu. Više desetina ljudi je prošlo obuku.

Likovne radionice za decu

ovo je kod biografije

Razvijanje dece kroz kreativan rad

Ja sam Marko Stevanović. Rođen sam u Ostružnici 5.5.2000. godine. Osnovnu školu " Karađorđe " sam završio u Ostružnici. Završio sam srednju Elektrotehničku školu " Nikola Tesla " smer multimedija. Posle sam završio Visoku školu elektrotehnike i računastva i time stekao zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, smer automatika.

Sa svojih 17 godina sam krenuo intenzivnije da se intresujem za prirodu. Već 5 godina je aktivno izučavam i svašta sam naučio. Kroz taj period sam pokrenuo mnogobrojne akcije i projekte, o kojima će više reči biti u nastavku.

Autor sam knjige "Hrana iz prirode". Digitalna verzija koja se može preuzeti od nekoliko klikova sa interneta, u cilju popularizacije ishrane iz prirode. Može da se nabavi i u štampanom stanju. Knjiga je zasnovana na jestivim i lekovitim biljkama , njihovoj upotrebi i oprezu, skrećući pažnju ukoliko je ugrožena. Knjiga sadrži 102 biljke, 83 samonikle jestive i 19 otrovnih. Poznajem preko 500 samoniklih jestivih i ljekovitih biljaka.

Organizator sam besplatnih kurseva za ishranu iz prirode, pešačenje i istoriju. U periodu od 2021. do 2022. godine, vodio sam preko 2000 ljudi, raznih starosnih doba i nacionalnosti. Kroz ove kurseve se ljudi upoznaju sa prirodom oko sebe, njenim značajem kao i posledicama nebrige. Ljudi su pored toga fizički aktivni.

Trenutno imam preko 50 intervjua, emisija, gostovanja za razne medije, kako domaće tako i za inostrane. Tu zagovaram prirodnu medicinu, sklad sa prirodom, istoriiju kao i tradicionalne vrednost.

Organizator projekta "Poljoprivreda". U periodu od 2021. do 2022. godine sam vodio kurs o poljoprivredi. Cilj je bilo da ljudi nauče osnove o organskoj poljoprivredi, starim sortama semena, prirodnoj zaštiti biljaka, zajedničkom radu kao i o uticaju štetnih sredstava po prirodu. Više desetina ljudi je prošlo obuku.

Humanitarne akcije

ovo je kod biografije

Pomoć našim sugrađanima

Ja sam Marko Stevanović. Rođen sam u Ostružnici 5.5.2000. godine. Osnovnu školu " Karađorđe " sam završio u Ostružnici. Završio sam srednju Elektrotehničku školu " Nikola Tesla " smer multimedija. Posle sam završio Visoku školu elektrotehnike i računastva i time stekao zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, smer automatika.

Sa svojih 17 godina sam krenuo intenzivnije da se intresujem za prirodu. Već 5 godina je aktivno izučavam i svašta sam naučio. Kroz taj period sam pokrenuo mnogobrojne akcije i projekte, o kojima će više reči biti u nastavku.

Autor sam knjige "Hrana iz prirode". Digitalna verzija koja se može preuzeti od nekoliko klikova sa interneta, u cilju popularizacije ishrane iz prirode. Može da se nabavi i u štampanom stanju. Knjiga je zasnovana na jestivim i lekovitim biljkama , njihovoj upotrebi i oprezu, skrećući pažnju ukoliko je ugrožena. Knjiga sadrži 102 biljke, 83 samonikle jestive i 19 otrovnih. Poznajem preko 500 samoniklih jestivih i ljekovitih biljaka.

Organizator sam besplatnih kurseva za ishranu iz prirode, pešačenje i istoriju. U periodu od 2021. do 2022. godine, vodio sam preko 2000 ljudi, raznih starosnih doba i nacionalnosti. Kroz ove kurseve se ljudi upoznaju sa prirodom oko sebe, njenim značajem kao i posledicama nebrige. Ljudi su pored toga fizički aktivni.

Trenutno imam preko 50 intervjua, emisija, gostovanja za razne medije, kako domaće tako i za inostrane. Tu zagovaram prirodnu medicinu, sklad sa prirodom, istoriiju kao i tradicionalne vrednost.

Organizator projekta "Poljoprivreda". U periodu od 2021. do 2022. godine sam vodio kurs o poljoprivredi. Cilj je bilo da ljudi nauče osnove o organskoj poljoprivredi, starim sortama semena, prirodnoj zaštiti biljaka, zajedničkom radu kao i o uticaju štetnih sredstava po prirodu. Više desetina ljudi je prošlo obuku.

Preživljavanje u prirodi, orijentacija

ovo je kod biografije

Da li čovek može da preživi u prirodi ?

Ja sam Marko Stevanović. Rođen sam u Ostružnici 5.5.2000. godine. Osnovnu školu " Karađorđe " sam završio u Ostružnici. Završio sam srednju Elektrotehničku školu " Nikola Tesla " smer multimedija. Posle sam završio Visoku školu elektrotehnike i računastva i time stekao zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, smer automatika.

Sa svojih 17 godina sam krenuo intenzivnije da se intresujem za prirodu. Već 5 godina je aktivno izučavam i svašta sam naučio. Kroz taj period sam pokrenuo mnogobrojne akcije i projekte, o kojima će više reči biti u nastavku.

Autor sam knjige "Hrana iz prirode". Digitalna verzija koja se može preuzeti od nekoliko klikova sa interneta, u cilju popularizacije ishrane iz prirode. Može da se nabavi i u štampanom stanju. Knjiga je zasnovana na jestivim i lekovitim biljkama , njihovoj upotrebi i oprezu, skrećući pažnju ukoliko je ugrožena. Knjiga sadrži 102 biljke, 83 samonikle jestive i 19 otrovnih. Poznajem preko 500 samoniklih jestivih i ljekovitih biljaka.

Organizator sam besplatnih kurseva za ishranu iz prirode, pešačenje i istoriju. U periodu od 2021. do 2022. godine, vodio sam preko 2000 ljudi, raznih starosnih doba i nacionalnosti. Kroz ove kurseve se ljudi upoznaju sa prirodom oko sebe, njenim značajem kao i posledicama nebrige. Ljudi su pored toga fizički aktivni.

Trenutno imam preko 50 intervjua, emisija, gostovanja za razne medije, kako domaće tako i za inostrane. Tu zagovaram prirodnu medicinu, sklad sa prirodom, istoriiju kao i tradicionalne vrednost.

Organizator projekta "Poljoprivreda". U periodu od 2021. do 2022. godine sam vodio kurs o poljoprivredi. Cilj je bilo da ljudi nauče osnove o organskoj poljoprivredi, starim sortama semena, prirodnoj zaštiti biljaka, zajedničkom radu kao i o uticaju štetnih sredstava po prirodu. Više desetina ljudi je prošlo obuku.

Kreacionizam

ovo je kod biografije

Kreacionizam

Ja sam Marko Stevanović. Rođen sam u Ostružnici 5.5.2000. godine. Osnovnu školu " Karađorđe " sam završio u Ostružnici. Završio sam srednju Elektrotehničku školu " Nikola Tesla " smer multimedija. Posle sam završio Visoku školu elektrotehnike i računastva i time stekao zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, smer automatika.

Sa svojih 17 godina sam krenuo intenzivnije da se intresujem za prirodu. Već 5 godina je aktivno izučavam i svašta sam naučio. Kroz taj period sam pokrenuo mnogobrojne akcije i projekte, o kojima će više reči biti u nastavku.

Autor sam knjige "Hrana iz prirode". Digitalna verzija koja se može preuzeti od nekoliko klikova sa interneta, u cilju popularizacije ishrane iz prirode. Može da se nabavi i u štampanom stanju. Knjiga je zasnovana na jestivim i lekovitim biljkama , njihovoj upotrebi i oprezu, skrećući pažnju ukoliko je ugrožena. Knjiga sadrži 102 biljke, 83 samonikle jestive i 19 otrovnih. Poznajem preko 500 samoniklih jestivih i ljekovitih biljaka.

Organizator sam besplatnih kurseva za ishranu iz prirode, pešačenje i istoriju. U periodu od 2021. do 2022. godine, vodio sam preko 2000 ljudi, raznih starosnih doba i nacionalnosti. Kroz ove kurseve se ljudi upoznaju sa prirodom oko sebe, njenim značajem kao i posledicama nebrige. Ljudi su pored toga fizički aktivni.

Trenutno imam preko 50 intervjua, emisija, gostovanja za razne medije, kako domaće tako i za inostrane. Tu zagovaram prirodnu medicinu, sklad sa prirodom, istoriiju kao i tradicionalne vrednost.

Organizator projekta "Poljoprivreda". U periodu od 2021. do 2022. godine sam vodio kurs o poljoprivredi. Cilj je bilo da ljudi nauče osnove o organskoj poljoprivredi, starim sortama semena, prirodnoj zaštiti biljaka, zajedničkom radu kao i o uticaju štetnih sredstava po prirodu. Više desetina ljudi je prošlo obuku.

Poreklo, promocija istorije i tradicije

ovo je kod biografije

Istorija kao jedna od najbitnijih naučnih disciplina

Ja sam Marko Stevanović. Rođen sam u Ostružnici 5.5.2000. godine. Osnovnu školu " Karađorđe " sam završio u Ostružnici. Završio sam srednju Elektrotehničku školu " Nikola Tesla " smer multimedija. Posle sam završio Visoku školu elektrotehnike i računastva i time stekao zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, smer automatika.

Sa svojih 17 godina sam krenuo intenzivnije da se intresujem za prirodu. Već 5 godina je aktivno izučavam i svašta sam naučio. Kroz taj period sam pokrenuo mnogobrojne akcije i projekte, o kojima će više reči biti u nastavku.

Autor sam knjige "Hrana iz prirode". Digitalna verzija koja se može preuzeti od nekoliko klikova sa interneta, u cilju popularizacije ishrane iz prirode. Može da se nabavi i u štampanom stanju. Knjiga je zasnovana na jestivim i lekovitim biljkama , njihovoj upotrebi i oprezu, skrećući pažnju ukoliko je ugrožena. Knjiga sadrži 102 biljke, 83 samonikle jestive i 19 otrovnih. Poznajem preko 500 samoniklih jestivih i ljekovitih biljaka.

Organizator sam besplatnih kurseva za ishranu iz prirode, pešačenje i istoriju. U periodu od 2021. do 2022. godine, vodio sam preko 2000 ljudi, raznih starosnih doba i nacionalnosti. Kroz ove kurseve se ljudi upoznaju sa prirodom oko sebe, njenim značajem kao i posledicama nebrige. Ljudi su pored toga fizički aktivni.

Trenutno imam preko 50 intervjua, emisija, gostovanja za razne medije, kako domaće tako i za inostrane. Tu zagovaram prirodnu medicinu, sklad sa prirodom, istoriiju kao i tradicionalne vrednost.

Organizator projekta "Poljoprivreda". U periodu od 2021. do 2022. godine sam vodio kurs o poljoprivredi. Cilj je bilo da ljudi nauče osnove o organskoj poljoprivredi, starim sortama semena, prirodnoj zaštiti biljaka, zajedničkom radu kao i o uticaju štetnih sredstava po prirodu. Više desetina ljudi je prošlo obuku.

Planinarske akcije

ovo je kod biografije

Upoznavanje lokaliteta

Ja sam Marko Stevanović. Rođen sam u Ostružnici 5.5.2000. godine. Osnovnu školu " Karađorđe " sam završio u Ostružnici. Završio sam srednju Elektrotehničku školu " Nikola Tesla " smer multimedija. Posle sam završio Visoku školu elektrotehnike i računastva i time stekao zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, smer automatika.

Sa svojih 17 godina sam krenuo intenzivnije da se intresujem za prirodu. Već 5 godina je aktivno izučavam i svašta sam naučio. Kroz taj period sam pokrenuo mnogobrojne akcije i projekte, o kojima će više reči biti u nastavku.

Autor sam knjige "Hrana iz prirode". Digitalna verzija koja se može preuzeti od nekoliko klikova sa interneta, u cilju popularizacije ishrane iz prirode. Može da se nabavi i u štampanom stanju. Knjiga je zasnovana na jestivim i lekovitim biljkama , njihovoj upotrebi i oprezu, skrećući pažnju ukoliko je ugrožena. Knjiga sadrži 102 biljke, 83 samonikle jestive i 19 otrovnih. Poznajem preko 500 samoniklih jestivih i ljekovitih biljaka.

Organizator sam besplatnih kurseva za ishranu iz prirode, pešačenje i istoriju. U periodu od 2021. do 2022. godine, vodio sam preko 2000 ljudi, raznih starosnih doba i nacionalnosti. Kroz ove kurseve se ljudi upoznaju sa prirodom oko sebe, njenim značajem kao i posledicama nebrige. Ljudi su pored toga fizički aktivni.

Trenutno imam preko 50 intervjua, emisija, gostovanja za razne medije, kako domaće tako i za inostrane. Tu zagovaram prirodnu medicinu, sklad sa prirodom, istoriiju kao i tradicionalne vrednost.

Organizator projekta "Poljoprivreda". U periodu od 2021. do 2022. godine sam vodio kurs o poljoprivredi. Cilj je bilo da ljudi nauče osnove o organskoj poljoprivredi, starim sortama semena, prirodnoj zaštiti biljaka, zajedničkom radu kao i o uticaju štetnih sredstava po prirodu. Više desetina ljudi je prošlo obuku.